استئوتوم کاتل دسته تخت DAYAN 2mm

3,200,000تومان
استئوتوم کاتل 2mm اندازه :15.5 سانتی متر جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور ایران برند : DAYAN

استئوتوم کاتل دسته تخت DAYAN 3mm

3,200,000تومان
استئوتوم کاتل 3mm اندازه :15.5 سانتی متر جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور ایران برند : DAYAN

استئوتوم تبت MARK 2mm

1,820,000تومان
استئوتوم طرح تبت 2mm اندازه :16cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور پاکستان برند : MARK

استئوتوم آب وگزر MARK 4mm

1,820,000تومان
استئوتوم آب وگیزر4mm اندازه :18.5cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور پاکستان برند : mark

استئوتوم آب وگزر MARK 6mm

1,820,000تومان
استئوتوم آب وگیزر 6mm اندازه :18.5cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور پاکستان برند : mark

استئوتوم آب وگیزر MARK 8mm

1,820,000تومان
استئوتوم آب وگیزر 8mm اندازه :18.5cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور پاکستان برند : mark

استئوتوم اکسترنال DAYAN 2mm

2,500,000تومان
استئوتوم اکسترنال 2mm اندازه :16cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور ایران برند : DAYAN

استئوتوم اکسترنال DAYAN 3mm

2,500,000تومان
استئوتوم اکسترنال 3mm اندازه :16cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور ایران برند : DAYAN

استئوتوم اکسترنال دسته چوبی MARK 3mm

1,200,000تومان
استئوتوم اکسترنال 3mm اندازه :16cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور پاکستان برند : mark

استئوتوم تبت MARK 3mm

1,820,000تومان
استئوتوم طرح تبت 3mm اندازه :16cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور پاکستان برند : MARK

استئوتوم روبین DAYAN 10mm

2,500,000تومان
استئوتوم روبین 10mm اندازه :17.5cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور ایران برند : DAYAN

استئوتوم روبین DAYAN 12mm

2,500,000تومان
استئوتوم روبین 12mm اندازه :17.5cm جنس : استیل ضد زنگ متریال :آلمانی محصول کشور ایران برند : DAYAN