نمایش 1–12 از 19 نتیجه

ست سرساکشن VT – پنج تکه MARK

1,550,000تومان
ست سر ساکشن VT
 • 5 تکه
 • شامل 1 عدد کانکشن و 4 عدد سر ساکشن
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 • ست سر ساکشن برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

ست سرساکشن VT – سه تکه MARK

1,050,000تومان
ست سر ساکشن VT
 • 3 تکه
 • شامل 1 عدد کانکشن و 2 عدد سر ساکشن
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 • ست سر ساکشن برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

ست سرساکشن VT – شش تکه MARK

1,800,000تومان
ست سر ساکشن VT
 • 6 تکه
 • شامل 1 عدد کانکشن و 5 عدد سر ساکشن
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 • ست سر ساکشن برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

ست سرساکشن VT – نه تکه MARK

2,550,000تومان
ست سر ساکشن VT
 • 9 تکه
 • شامل 1 عدد کانکشن و 8 عدد سر ساکشن
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 • ست سر ساکشن برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

ست سرساکشن VT – هشت تکه MARK

2,300,000تومان
ست سر ساکشن VT
 • 8 تکه
 • شامل 1 عدد کانکشن و 7 عدد سر ساکشن
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 • ست سر ساکشن برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

ست سرساکشن VT – هفت تکه MARK

2,050,000تومان
ست سر ساکشن VT
 • 7 تکه
 • شامل 1 عدد کانکشن و 6 عدد سر ساکشن
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 • ست سر ساکشن برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

سر ساکشن پول مستقیم MARK 10mm

1,050,000تومان
سر ساکشن پول
 • مدل : مستقیم
 • اندازه : 10 میلی متر
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 •  سر ساکشن پول برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

سر ساکشن پول مستقیم PROFIT 10mm

750,000تومان
سر ساکشن پول
 • مدل : مستقیم
 • اندازه : 10 میلی متر
 • متریال :پاکستانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : PROFIT
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای سه سال گارانتی زنگ زدن
 •  سر ساکشن پول برند PROFIT از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

سر ساکشن فریزر MARK 6mm

550,000تومان
سر ساکشن فریزر
 • اندازه : 6 میلی متر
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 •  سر ساکشن فریزر برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

سرساکشن پول کرو PROFIT 8mm

750,000تومان
سر ساکشن پول
 • مدل : مستقیم
 • اندازه : 8 میلی متر
 • متریال :پاکستانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : PROFIT
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای سه سال گارانتی زنگ زدن
 •  سر ساکشن پول برند PROFIT از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

سرساکشن فریزر MARK 10mm

550,000تومان
سر ساکشن فریزر
 • اندازه : 10 میلی متر
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 •  سر ساکشن فریزر برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .

سرساکشن فریزر MARK 12mm

550,000تومان
سر ساکشن فریزر
 • اندازه : 12 میلی متر
 • متریال :آلمانی
 • محصول کشور پاکستان
 • برند : MARK
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن
 •  سر ساکشن فریزر برند MARK از استیل ضد زنگ ساخته شده است که می توان در دستگاه های فور و اتوکلاو استریل و ضدعفونی کرد .