قیچی اپی lister scissor

409,500تومان1,400,000تومان
قیچی اپی محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی و پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK و PROFIT

قیچی جوزف joseph scissor

600,000تومان1,850,000تومان
قیچی جوزف محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی و پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : PROFIT و  MARK  

قیچی جوزف پک joseph peck scissor

1,150,000تومان
قیچی جوزف پک محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند: MARK اندازه : 14 سانتی متر

قیچی دوسر تیز operating scissor

300,000تومان600,000تومان
قیچی دو سر تیز محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی و پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند :MARK  و PROFIT

قیچی دوسر گرد operating scissor

300,000تومان1,000,000تومان
قیچی دوسرگرد محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی و پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند  : MARK  و PROFIT  

قیچی مایو mayo scissor

400,000تومان1,850,000تومان
قیچی مایو محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی و پاکستانی جنس:استیل ضد زنگ برند: MARK  و  PROFIT دارای گارانتی زنگ زدن و شکستن

قیچی متس metzenbaum scissor

450,000تومان2,100,000تومان

قیچی متس

محصول کشور پاکستان متریال :آلمان و پاکستان جنس :استیل ضد زنگ برند :MARK  و PROFIT دو مدل مستقیم و کرو در سایز های متفاوت  

قیچی نخ

260,000تومان
قیچی نخ محصول کشور پاکستان متریال : پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : PROFIT اندازه : 11.5 سانتی متر دارای گارانتی زنگ زدن و شکستن

قیچی نخ اسپنسر spencer scissor

325,000تومان
قیچی نخ اسپنسر محصول کشور پاکستان متریال : پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : PROFIT اندازه : 12 سانتی متر دارای گارانتی زنگ زدن و شکستن

قیچی نخ ناولز knowles scissor

260,000تومان
قیچی نخ ناولز محصول کشور پاکستان متریال : پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : PROFIT اندازه : 14 سانتی متر دارای گارانتی زنگ زدن و شکستن

قیچی یکسر تیز operating scissor

300,000تومان1,200,000تومان
قیچی یکسرتیز محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی و پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : PROFIT  و  MARK