در حال نمایش 9 نتیجه

دسته بیستوری بایونتی شماره ۳ MARK

550,000تومان
دسته بیستوری بایونتی شماره 3 محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری بایونتی شماره 3 برند  MARK ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوری بایونتی  شماره 3 برند MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری شش پر شماره ۳ MARK

350,000تومان
دسته بیستوری شش پر شماره 3 محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری شش پر شماره 3  برند MARK ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوریشش پر شماره 3 برند MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری شماره ۳ -۲۱ سانتی متر MARK

350,000تومان
دسته بیستوری شماره 3 -21 سانتی متر محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری  شماره 3 برند MARK ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوری  شماره 3 برند MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری شماره ۳ MARK

200,000تومان
دسته بیستوری شماره 3 محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری شماره 3 برند MARK ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری شماره ۴ -۲۱ سانتی متر MARK

350,000تومان
دسته بیستوری شماره 4 -21 سانتی متر محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری شماره 4  برند MARK ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوری شماره 4 برند MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری شماره ۴ PROFIT

150,000تومان
دسته بیستوری شماره 4 محصول کشور پاکستان متریال : پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : PROFIT دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری شماره 4 برند PROFIT ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوری شماره 4 برند PROFIT  دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری شماره ۷ MARK

260,000تومان
دسته بیستوری شماره 7 محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری شماره 7  برند MARK ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوری شماره 7  برند MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری شماره ۷ PROFIT

200,000تومان
دسته بیستوری شماره 7 محصول کشور پاکستان متریال :پاکستانی جنس : استیل ضد زنگ برند : PROFIT دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری شماره 7 برند PROFIT  ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوری شماره 7 برند PROFIT  دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد

دسته بیستوری گرد شماره ۳ MARK

350,000تومان
دسته بیستوری گرد شماره 3 محصول کشور پاکستان متریال : آلمانی جنس : استیل ضد زنگ برند : MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن   دسته بیستوری گرد شماره 3 برند MARK ساخته شده از بهترین متریال آلمانی است که در کشور پاکستان تولید می شود دسته بستوری گرد شماره 3 برند MARK دارای پنج سال گارانتی زنگ زدن می باشد شرکت تکنو جراح عرضه کننده انواع دسته بیستوری و سایر ابزار های جراحی با مناسب ترین قیمت می باشد